Dažādi sporta deju kalkulatori vienā vietā

Reitinga punktu aprēķins

Katrs sporta deju pāris piedalās reitingā. Kalkulators saskaita punktus atkarībā no vietas reitingā vai čempionātā.

Kvalifikācijas punktu aprēķins

Kvalifikācijas punktus piešķir atkarībā no iegūtās vietas. Uzkrājot niepieciešamo daudzumu pāris var pāriet uz nākamo klasi.